DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

 • Yazıtipi boyutunu arttır
 • Varsayılan yazıtipi boyutu
 • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Visal Yolcusuyuz BİZ

Visal Yolcusuyuz Biz

Yazdır
Çalışmalarımız 2008' de www.visalyolcusu.blogcu.com web adresinde başladı. Mart 2010' da, içerisinde reklam olmayan bir mekân arayışımız sonucunda sitemizi www.visalyolcusu.tk adresine taşıdık. Zaman içerisinde Ağustos 2010 tarihi itibariyle, birlikteliğimizi daha iyi ifade eden www.visalyolcusuyuz.biz adresini  kullanmaya karar verdik.
Eylül 2015 tarihinden itibaren de www.degerlerkulubu.org adresindeyiz.

Sitemizin varoluş sebepleri, hedefleri, ilkeleri var.
Şöyle ki:
 • Sitemiz öyle bir mekân olacak ki ilimden irfana ulaşmak esas gayesi olacak.
 • Bizlere üsve-i hasene yani en güzel örnek olan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hayatından örnekler sunacak.
 • Her biri bize bir yıldız mesabesinde olan sahabe-i kiramın haliyle hallendirmeyi amaçlayan bir mekân… Onlar gibi olamasak da onlara hayranlık duyuracak bir mekân...
 • Allah dostlarının örnek kıssalarını ve hayatlarını anlatarak huzur verecek...
 • Bilim ve teknolojinin başdöndürdüğü günümüzde sadece madde merkezli değil madde ile manayı bütünleştiren ve bu sayede insanlığa huzur ve mutluluk bahşedecek örnekler gösterecek...
 • İlmin sadece görünen formül ve kanunlarına takılmayıp arkadaki Allahü Teâlâ’nın esmasına dikkat çekecek...
 • Her türlü maddi imkâna sahip olduğu halde damarları kirli kanla tıkanmış, ruhu imansızlıktan bunalmış, hakiki aşkından yani Aşkı İlahi’den habersiz kendini Leyla’larla oyalayan bir gençliğe yudum yudum iman suyu içiren, onun yıpranmış belki de ortadan kaybolmuş ruhuna şifa olacak...
 • Boş bir levhaya veya şekillenmemiş bir hamura benzeyen masum çocuklarımızı İslami terbiyeden ve ahlaktan habersiz, bilinçsizce yetiştiren; onlara sadece oyuncak bir bebek gibi bakıp sevgi aşısı yapamayan ebeveynlere ve öğretmenlere ışık tutacak...
 • Üstad Necip Fazıl’ın “Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur.” sözü mucibince tomurcukların derdinde olacak...
 • Nesli sadece bilgi deposu haline getiren, ama bu depodaki bilgileri nasıl ve nerede kullanacağını bilemeyen genç insanlara kıvılcım olacak...
 • Simya ile altına ulaşmaya çalışan sahte kimyacılara inat; nefsini simya ettirmeyi amaçlayacak, gönül kimyasının sırlarına açılacak...
 • Kâinatta gördüğü her mahlûkatı; karıncayı, sineği, deveyi, dağı, taşı, toprağı, suyu, uzayı, atom ve DNA’yı tefekkür ettirerek, insanın ruhunu ve kalbini inkişaf ettirmenin ne denli önemli olduğuna dikkat çekecek...
 • Dünyaperestlikle gözü boyanmaya çalışan bir gençliğe İslam’ın huzurunu sunacak, onlara ebedi âlemin asıl yurdumuz olduğunu kavratacak, bu dünyada sadece bir ağaç altında konaklayıp gidecek, bir yolcu gibi olduğunu hatırlatacak...
 • Kendine gerçek dostlar yerine, aslında dost olmayıp dost görünen sanal dostlar arayan, chat odalarında saatlerce vaktini heba eden, televizyon ve internetten medet uman gençliğe hakiki gönül dostlarının önemini kavratacak...
 • Sanat için sanat yapan değil, Hak için sanat yapan şair ve yazarlara, genç kalemlere söz hakkı tanıyacak, gençleri belki de unutulmaya yüz tutmuş veya anlaşılmaz diye eskilerde kalan kıymetli şiir ve yazılarla buluşturacak.
 • Toplumu mahveden şeyin vasıflı insan noksanlığı olduğunu bildiren ve bunun için de çocukların, gençlerin, eğiticilerin ve ebeveynlerin, ateşe su taşıyan karınca misali de olsa şahsiyet eğitimini üstlenecek.
 • Milletlerin; imanları, lisanları ve tarihleriyle ancak yaşayabildiğinin idrâkinde; gençleri ve herkesi dört kıtaya nam salmış şanlı ecdadımızla tanıştıracak, köklü tarihimizden örnekler sunarak yeni bir dirilişle silkinip şahlanmamızı sağlayacak yazılara yer verecek.
 • Yorulduğumuzda bize hikâyeler anlatacak, bu hikâyelerle kulağımıza küpe olacak nice gerçekler fısıldayacak...
 • Karşılaşılan zorluklara, dikenlere, taşlara aldırmadan yürümemizi sağlayacak bir direnç veren; kimi zaman fıkra ve nüktelerle bizi neşelendiren, neşelendirirken de bir şeyler veren; şu yalan dünyada  zahmetsiz tebessümler sunuverecek bir mekân. 
 • Dünyalık sahte hazinelere değil, Allahü Teâlâ’nın rahmet hazinelerine rağbet ettirecek, ellerini dua dua açarak Rabbine yakartacak, gözyaşlarının ar değil erdem olduğunu gösterecek, en büyük huzurun ve tadın Allah’ı zikirde olduğunu hatırlatacak...
 • “Meyve ağacından, ağaç da köklerinden belli olur” mucibince ta derinlere giden köklerini iyi tanıtacak; şanlı ecdadımızın beldelerden ziyade önce gönülleri fethettiğini bildirecek...
 • En uzak diyarlardaki kardeşlerine, dostlarına sıcak ve samimi bir mesaj vererek onların gönlünü sevgiyle kuşatacak, İslam’ın tebliğine az da olsa vesile olmaya azimli olacak...
 • "Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve icabet edilmeyen duadan sana sığınırım." Hadis-i Şerifini esas alarak ilmi nafiye yani faydalı ilme yönelten, ilmin ancak yaşandığında ve amele dönüştüğünde faydalı olduğunu bildirecek.
 • Kupkuru değil, gözyaşlarıyla ıslanan, sadece akla değil gönle(kalbe) hitab eden, öğütler pınarından tatlı sular içirecek...
 • Eğitimde alışılmış tekniklerden farklı olarak; tefekkürü, görselliği ve sıra dışı yöntemleri deneyerek başarıya ulaşmanın yollarını gösterecek.
 • “Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah da ihtiyacını karşılar.”hadisi şerifine uyarak faydacılığı, karşılık ve menfaat beklemeden insanlara hizmeti, paylaşmayı esas alacak.
 • “Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.” Hadisi şerifi mucibince kardeşini Allah rızası için sevdiren ve seven, Hak için sevenleri buluşturacak...
 • - “Baksan… Sonra dönüp yine baksan… Ne görebilirsin ki?… Nimet ve büyük bir saltanattan başka…” (76/20). Âyet-i Kerimesinin manasıyla coşup, "Bu varlığı yitirmek ne güzeldir… Çünkü bu yolda yitirilen varlığın karşılığı Hakk’ın visalidir..”diyerek ümid-i visalle yananların, Hakk’ın visaline nail olabilmek iştiyakıyla adımlarını atan yolcuların buluştuğu bir mekân.
Biz bu hedefler doğrultusunda yola çıktık ve bir paylaşım sitesinde buluştuk. Aciziz, cahiliz ancak öğrenmeye ve paylaşmaya azimliyiz. Bu hedeflere ulaşabilmeyi ümid ediyoruz, boynumuzu büküyor, ellerimizi açıyor ve Rabbimize iltica ediyoruz:
“Rabbim bu yolda bizlere muvaffakiyetler nasip eyle! Hatalarımızı affü mağfiretinle bağışla. Şüphesiz adımlarımız çok küçük, yol ise çok uzun. Karınca misali çıktığımız bu yolda bize güç ve metanet ver.

Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve icabet edilmeyen duadan sana sığınırız."
Âmin!
Yolculuğumuz Rabbimizin rızasına ermeyi ve inşallah O’nun visaline kavuşmayı amaçlıyor.
 
 
 

Yorumlar 

 
+13 #2 umutyolcusu 06-10-2010 19:48
Amin...amin...amiin....ilahî ente maksudî ve rizake matlubî...
 
 
+12 #1 hizmet 18-09-2010 12:30
önce sanal güller...
@(---;-- @(---;-- @(---;-- @(---;-- @(---;-- @(---;--


@(---;-- @(---;-- @(---;-- @(---;-- @(---;-- @(---;--
 

Rasûlullah (sav) buyuruyor:
"Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allah'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim öğreten âlim ve öğrenmek isteyen öğrenci bundan müstesnadır." (Tirmizî, Zühd 14. İbni Mâce, Zühd 3)