DEĞERLER KULÜBÜ ORG

... ŞAHSİYETLİ BİR NESİL İÇİN

 • Yazıtipi boyutunu arttır
 • Varsayılan yazıtipi boyutu
 • Yazıtipi boyutunu azaltır
Ana Sayfa Bilgi, Teknoloji ERP İmplementasyonu Nasıl Yapılır?

ERP İmplementasyonu Nasıl Yapılır?

Yazdır

 

ERP aşağıdaki adımlar uygulanarak implementasyona hazırlanır.

 1. Sistemin değişkenliği incelenmelidir
 2. Veri bütünlüğünün korunması için kontrol mekanizmaları hazırlanmalıdır
 3. İş süreçlerindeki Akış şemaları ve kritik yollar saptanmalıdır
 4. Toplanan  ham veri tanımlanmalı ve bu verilerin ne tip bilgiye dönüştürüleceği saptanmalıdır
 5. İşlemler tanımlanmalıdır. Olası sorunlar, gecikmeler (Çalışan sayısı, hammadde gecikmesi vs..) öngörülmeye çalışılmalıdır. Ortaya çıkan sorunların tekrar oluşmaması için ilgililere raporlanması sağlanmalıdır.
 6. Yükleme Tarihlerine sadakatin sağlanması için Sipariş alınırken eldeki hammadde ve üretim biriminin uygunluğu dikkate alınmalıdır. Yeni sipariş alınmasında yükleme tarihi kararı, eldeki mevcut iş yükü ile aynı çerçevede verilebilir olmalıdır. Sipariş Alınması ve Sipariş üzerinde ileri bir tarihte yapılacak değişiklikler ile ilgili prosedür belirlenmeli, alınacak tedbirler saptanmalıdır. Sistem üzerindeki verilerin güncellenmesi planlanmalıdır.
 7. Sistem üzerindeki tanımlamalar belirlenmelidir.
 8. Sistemde çalışanların rolleri belirlenmelidir.
 9. İsteklerin değişkenliği, Kalitenin değişkenliği, İletişim problemleri, Hammadde kullanılabilirliği, Üretim tarihi ve Teslimat tarihi değişiklikleri, Kapasite değişiklikleri, Tedarik zinciri hataları, Üretim gecikmeleri, Ödeme gecikmeleri, Tamamlanmamış Siparişler, İş akışı darboğazları, Teknik/Mühendislik alanlarda değişiklikler, Öngörü değişiklikleri ve Üretim Takvimi değişiklikleri için çözümler üretilmeli.
 10. Olası hatalarda hatanın tanımı, hangi koşullarda gerçekleştiği, hata ile karşılaşan kullanıcı ve hatanın zamanı ile ilgili raporlar hazırlanmalı.
 11. İş akışları ile ilgili düzenli raporların içerikleri saptanmalıdır.
 12. İş akışını durduracak hatalara karşı alternatif akış rotaları belirlenmelidir.
 13. Kontrol dışı etmenlar (Gecikmiş Müşteri Onayları vs.) saptanmalıdır. Bu etmenlerin sistemi minimum etkilemesi için, uyarı mekanizmaları hazırlanmalıdır.
 14. Kritik Yolların hatadan ayıklanması ile ilgili çalışılmalıdır. Bu Yollara alternatifler geliştirilmeli, karar verme mekanizması bu yollar için optimize edilmelidir.

 

Bu adımlar tamamlanırken aşağıdaki hususlara önem verilmelidir;

 1. Hazırlık süresinin tamamında iş akışı adımlarının birbirleri ile bağlantıları kontrol edilmelidir.
 2. Bilgi akışı sürekli kılınmalıdır.
 3. Sistem içerisinde akan bilgi sürekli kontrol edilir, erişilebilir kılınmalıdır.

Bu adımlar tamamlandığında işletmenin ihtiyacı olan modüller belirlenmeli ve işletme için ve işletmeye özel hale getirilmelidir. ERP implementasyonları için  öngörülen implementasyon süreleri işletmenin mevcut durumuna ve uygulanacak modüllere göre değişebilmektedir.

 

ERP Projesi aşağıdaki sorunları yaşıyor ise, PROJE BAŞARISIZ OLACAKTIR.

 1. Yönetim projeye destek vermiyorsa,
 2. Proje sadece finans, sadece üretim, sadece pazarlama, sadece “....”’yı ilgilendiriyorsa,
 3. Proje iyi yönetilmez ise,
 4. Teknolojik Alt Yapıya Yapılacak Yatırım İncelenmemişse,
 5. İş akışı yeniden ele alınmamışsa,
 6. Tümüyle kökten bir çözüm implemente edilmesi düşünülüyorsa,
 7. İmplementasyon anında İşletme içerisinde İmplementasyon etki alanı dışında değişimler yaşanırsa (Organizasyonel yapı, Sektör.. vs değişimi)

http://www.techinox.com

 

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.” (Hucurât, 12)

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Ey diliyle îmân edip de kalplerine îman tam olarak yerleşmeyen kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayınız, kusurlarını da araştırmayınız! Kim müslümanların kusurlarını araştırırsa Allah da onun kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurlarını araştırırsa, onu evinin ortasında bile olsa rezîl eder.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 35; Tirmizî, Birr, 85; İbn-i Kesîr, Tefsîr, IV, 229)

Rasûlullah (sav) birgün:
“–Gıybet nedir, bilir misiniz?”diye sormuştu. Ashâb-ı kirâm:
“–Allah ve Rasûlü daha iyi bilir.” dediler. Hazret-i Peygamber:
“–Gıybet, din kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır.” buyurdu.
“–Söylenen ayıp, eğer o kardeşimde varsa, ne dersiniz?” diye soruldu.
“–Eğer söylediğin şey onda varsa gıybet ettin; yoksa, o zaman ona iftirâ ettin demektir.” buyurdu. (Müslim, Birr, 70; Ebû Dâvûd, Edeb, 40/4874)